• *

Samenwerken

Van Haperen dakbedekkingen bv zal ten alle tijden een samenwerking aangaan met opdrachtgevers, bewoners ,leveranciers en eventueel nevenaannemers daar wij van mening zijn dat we samen met een positieve instelling het meest optimale kunnen realiseren.

Dit verwezenlijken wij door:
 
1. onze eigen organisatie hiermee kenbaar maken en elkaar blijven informeren
 
2. onze opdrachtgever vragen naar de wensen en eisen en hierop tezamen inspelen
 
3. bewoners , huurders en/of verbruikers aangeven wat de mogelijkheden zijn en hiermede rekening houdende hun mening c.q. voorkeur laten geven
 
4.elkaars wensen , eisen en mogelijkheden uitwerken tot een plan van aanpak
 
5. informatieoverdracht naar alle partners
 
6. tussentijdse evaluaties
 
7. bespreekbaar maken verbeterpunten en verbeteren
 
 
De door ons omschreven samenwerking is een combinatie LEAN, BIM en co-creatie en vergt enige voorbereidingstijd.